top of page

เปิดสอน คอร์ส อบรมอาชีพช่าง
ปี 2565
เปิดรับสมัครแล้ว รีบสมัคร ก่อนเต็ม

คอร์สสอนอบรมอาชีพเปิดโอกาสให้เรียนรู้

คอร์สอบรม " งานคอนกรีตพื้นพิมพ์ลาย "
รุ่น #72  เปิดคอร์สสอน  26 มี.ค. 65
เรียนที่ : พระราม 2 มหาชัย

สอนการสร้างลายหิน พิมพ์ลายหิน แต่งสีคอนกรีต

คอนกรีตพิมพ์ลาย-72.jpg

ฝึกอบรม เรียน 1 วันเต็ม : 8.30 - 17.00
ค่าสมัคร : 2,000 บ. / ท่าน
สถานที่เรียน : คอนกรีต เดคคอร์ ไทยแลนด์
(ณ มหาชัย พระราม 2)

คอร์สอบรม คอนกรีตพิมพ์ลาย 

หินเทียมออนไลน์ รุ่น 12.jpeg
bottom of page