เปิดสอน คอร์ส อบรมอาชีพช่าง

ปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ว รีบสมัคร ก่อนเต็ม

คอร์สสอนอบรมอาชีพเปิดโอกาสให้เรียนรู้

เลื่อนคอร์สอบรม 1200x800.jpg

คอร์สอบรม

"5 อาชีพวิชา ตกแต่งปูน / พื้นพิมพ์ลาย"

 

... คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...

คอร์สอบรม

"Polishing คอนกรีตขัดเงา พื้นรีโนเวทพื้น "

 รุ่น #5

... คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...
ประกาศเลื่อน Polishing รุ่น 5.jpg
คอร์สอบรมที่ผ่านมา

คอร์สอบรม

"การทำหินเทียม แต่งสีหินอ่อน สีแกรนิต "

 รุ่น #11

... คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...
DIY รุ่น 10.jpg
อบรม 67.jpg

คอร์สอบรม

"5 อาชีพวิชา ตกแต่งปูน / พื้นพิมพ์ลาย"

  รุ่น 67

... คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...

คอร์สอบรม

"5 อาชีพวิชา ตกแต่งปูน / พื้นพิมพ์ลาย"

 รุ่น 66

... คลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม ...
อบรมเชียงใหม่.jpg