top of page

อบรมคอนกรีตพิมพ์ลาย รุ่นที่ 44


ซีเมนต์พิมพ์ลาย คอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นพิมพ์ลาย คอร์สอบรม ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งคอนกรีตการใช้สีบนผิวพื้นคอนกรีตและผนังครั้งที่ 44 จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้สนใจสายอาชีพตกแต่ง อาคาร บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆได้นำความรู้ไปใช้งานสามารถไปต่อยอดในอาชีพได้ สถานที่จัดงานอบรมคอนกรีตครั้งนี้จัดที่ Concrete Decor Thailand พระราม 2 มหาชัยจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมครั้งนี้ทั้งหมด 45 ท่าน #คอร์สอบรมคอนกรีตพิมพ์ลาย

บรรยากาศการอบรม มีความพร้อมอย่างมากและความตั้งใจของผู้สมัครเข้าอบรมการทำพื้นพิมพ์ลายเมื่อผู้สมัครเข้าอบรมมาพร้อมแล้ววิทยากรได้เริ่มการบรรยายทฤษฎีอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในการทำพื้นพิมพ์ลายอย่างละเอียด

ละเอียด ทั้งเปิดวีดีโอพร้อมอธิบายการทำพื้นพิมพ์ลายทั้งได้แนะนำสายอาชีพรับเหมามากกว่า 10 อาชีพในการอบรมครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้นำไป ใช้ประกอบอาชีพหรือได้นำไปพัฒนาธุระกิจตัวเองเพื่อให้ผู้สมัครเข้าอบรมได้เข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

การทำแผ่นทางเท้าพิมพ์ลาย

หลังจากที่ได้อบรมภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว จะเริ่มช่วงที่ 1 ในภาคปฎิบัติวิทยากรจะแนะนำอุปกรณ์ในการใช้ทำแผ่นทางเท้าพิมพ์ลายเทคนิคการทำพื้นพิมพ์ลายทั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงทนทานของตัวงานมากขึ้น

วิทยากรและทีมงานสาธิตการทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด เช่น การทำสีปูนขัดมัน การใช้แม่พิมพ์ การโรยสี การเคลือบเงา เป็นต้น

หลังจากวิทยากรกับทีมงานสาธิตเสร็จแล้ว จะให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำพื้นพิมพ์ลาย โดยจะมีวิทยากรและทีมงานมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

13

14

15

การทำสีกรด

ช่วงที่ 2 วิทยากรและทีมงานจะอธิบายแนะนำขั้นตอนการใช้สีกรดย้อมคอนกรีตก่อน ความเหมาะสมของงานสีกรดย้อมคอนกรีตจะเหมาะกับงาน แต่ง วาด ทา ทั้งพื้นแและผนัง

วิทยากรจะมีเทคนิคสอนการลงสีกรดย้อมคอนกรีตชสาธิตให้ผุ้เข้าอบรมดู จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ลองทำสีกรดย้อมคอนกรีตวิทยากรกับทีมงานจะช่วยดูงานที่ผู้เข้าอบรมทำและจะบอกการแก้ไขงานหรือการลงสีผิดไปได้

การทำพื้นพิมพ์ลาย

ช่วงที่ 3 วิทยากรเริ่มอธิบายการเตรียมพื้นผิวก่อนลงสีขัดมันเพื่อทำการพิมพ์ลายลงบนผิวปูนหมาด

การโรยสีใช้ตะแกรงกรองสีจะดีกว่าการใช้มือและประหยัดในการใช้สี ควบคุมต้นทุน และสีจะเนียนเรียบสม่ำเสมอกว่าอีกด้วย

วิทยากรและทีมงานสาธิตการทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด เช่น การทำสีปูนขัดมัน การใช้แม่พิมพ์ การโรยสี การเคลือบเงา เป็นต้นหลังจากวิทยากรกับทีมงานสาธิตเสร็จแล้ว

จะให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำพื้นพิมพ์ลายโดยจะมีวิทยากรและทีมงานมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

คอนกรีตลอกลาย

ช่วงที่ 4 วิทยากรทำการแนะนำวิธีใช้งานทั้ง 2 ระบบ โดยแยกเป็นระบบเปียก และระบบแห้ง รวมถึงข้อจำกัดของแต่ละระบบ

จากนั้นจะเป็นการสาธิตขั้นตอนการทำงานคอนกรีตลอกลายในระบบเปียกอย่างละเอียด ทั้งการต่อลายกระดาษ

และเทคนิคการสร้างลวดลายเพิ่มเติมต่อด้วยการสาธิตขั้นตอนการทำงานคอนกรีตลอกลายในระบบแห้ง การผสมสีปูนและการพ่นสีปูนรวมถึงการจบงานให้กับผู้เข้าอบรม

การตกแต่งผนังด้วยสีลอฟท์

ช่วงที่ 5 วิทยากรจะแนะนำขั้นตอนการใช้สีลอฟท์ Color Loft Kit และ ลอฟท์เนื้อครีม Modern Loft ในการตกแต่งผนังในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการทาสี

การจบงาน และแนะนำการรับงานตกแต่ง สีลอฟท์ รวมถึงอธิบายความแตกต่างของสีทั้ง 2 ชนิด

การพิมพ์ลายบนผนัง

ช่วงที่ 6 วิทยากรและทีมงานจะสอนการพิมพ์ลายบนผนัง ในส่วนของการเตรียมหน้างาน การฉาบขัดมันด้วยสีปูน และเทคนิคการพิมพ์ลายลงบนผนังปูนหมาด

 

ช่วงสุดท้าย เป็นพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าอบรม

 

bottom of page