อยากแต่งพื้นสีเทา ใช้เทคนิคใดได้บ้าง ?

นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ