ผนังพิมพ์ลายไทย แต่งสีทอง เพิ่มมูลค่างานช่าง
นักเขียน