“ สีกรด ฯ อมตะ ” ไม่ใช่แค่ทาพื้นและผนัง “
นักเขียน