ถ้าไม่ใช้กระเบื้อง อะไรเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ?

นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ