พื้นขัดมัน ขัดเรียบ เนียน สวย ขัดด้วยสีเคลือบแกร่ง
นักเขียน