สวยแล้วต้องทน งานตกแต่งที่ต้องปกป้องเอาไว้ !
นักเขียน