top of page

       ขั้นตอนการแจ้งยืนยันการโอนเงิน สมัครอบรม      

ขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน ค่าคอร์สอบรม
 1. เพื่อให้มั่นใจท่านสมาชิกควรโทรสอบถาม จำนวนคนที่สมัครเต็มหรือไหม ?
 2. กรอกรายละเอียดแบบไฟล์การแจ้งโอนเงินด้านล่างนี้ให้ครบตามแบบฟอร์ม
 3. หลังจากตรวจสอบยอดโอนเงินแล้ว ทีมงานจะส่ง Email ตอบกลับยืนยัน การสมัครว่าเป็นอันสมบรูณ์
 4. หลังจากยืนยันการโอนเงินแล้ว และ การสมัครสมบรูณ์ ทางทีมงานจะติดต่อเตือนเมื่อใกล้วันอบรม

ThaiStampedConcret

ชมรมแสตมป์คอนกรีตแห่งประเทศไทย

bottom of page